Att vara en förtroendevald politiker i en kommunal bolagsstyrelse är ett stort ansvar, på många sätt är väsensskilt från det som ledamot i en nämnd. Det egna ansvaret är långtgående, både för hur man agerar och för konsekvenserna av de beslut man fattar. Att göra sin egen ”riskanalys” innan man inträder i en styrelse är…