Jag har ju tidigare skrivit här om mina synpunkter på det kommunalt ägda Linköpingsbolaget Sankt Kors Fastigheter. Under mitt halvår i styrelsen så har jag vunnit en del segrar som dragit bolaget åt rätt håll, men till sist så kommer jag inte längre.

Det här brevet skickade jag till styrelsen inför vårt styrelsemöte i dag. Omröstningen utföll 9-1 till för att avslå förslaget, med lite blandade motiveringar. Jag väljer för egen del att lämna, för min egen skull och för att den VD som nu tillträder förtjänar att ha en styrelse som till alla delar tror på henne i den rollen.

Hej styrelsen!

Jag har liksom ni andra nu haft möte med den tilltänkta VD:n för bolaget från årsskiftet. Jag ska utan omsvep säga att det var ett bra och ärligt samtal, där vi luftade och diskuterade varandras farhågor. Efter det så har jag också tagit ett par dagar för att smälta intrycken och verkligen fundera över om det förändrar min tidigare välkända inställning i VD-frågan.

En del av min oro stillades av mötet, men jag måste medge att mitt grundproblem återstår eftersom det i första hand inte handlar om person utan agerandet som gjort att vi nu hamnat där vi hamnat. Jag vill därför nu ta tillfället i akt inför styrelsemötet i nästa vecka att utveckla min syn på VD-tillsättningen. Den logiska följden av det är i sin tur också ett yrkande som jag begär att det behandlas på styrelsemötet. Inga fler sidodiskussioner, inga fler diskussioner efter att mötet avslutats. Det är dags att vi får en formell styrelsebehandling av den här frågan.

Det kan tyckas märkligt att jag återkommande tar upp detta och inte bara gillar läget. Det är kort tid kvar till årsskiftet då VD-byte ska ske och personen på väg in verkar både trevlig och på många sätt vettig. Mitt problem är inte i första hand person, även om jag anser att vår tillträdande VD inte har nödvändig kompetens, utan hur rekryteringsprocessen gått till. Kan man inte känna förtroende för en rekryteringsprocess kan man heller inte känna förtroende för resultatet av den. Att tillsätta VD är utan tvekan styrelsen absolut viktigaste uppgift och den VD som inte har en enad styrelse bakom sig kan aldrig utföra sitt jobb (och måste ha omdöme att inte tillträda det).

En grundpelare i offentlig förvaltning är att jobb tillsätts på basis av meriter, utifrån en tydlig kravspecifikation (Länk: Den kravprofil som faktiskt använts) och i konkurrens mellan kandidater. Det är uppenbart för mig att så inte varit fallet i rekryteringen av ny VD till Sankt Kors. Min oro över detta har också förstärkts genom hur tidigare styrelseledamöter beskrivit processen som hastig och med ett givet resultat. Att det finns problem blir också uppenbart för mig, med tanke på hur det agerats för att begränsa insyn i hur processen har gått till.

Det kanske enklaste sättet att beskriva min upprördhet är att överföra den till ett kanske mer lättillgängligt exempel, som är enklare att relatera till än tillsättningen av en VD i ett aktiebolag. Under de senaste åren har det vid flera tillfällen uppmärksammats hur människor tillskansat sig utbildningsplatser som inte inte haft meriter till, genom att fuska på prov eller ha vänner och föräldrar i antagningskommittén. Att någon får en plats de inte förtjänat är illa, men inte det värsta. Det värsta är att någon som förtjänat en plats har bestulits på den.

Jag tror att ingen vill se en återgång till ett samhälle där annat än meriter avgör vem som får ett offentligt jobb, men det är precis i ett sådant vägval vi nu står. Ska vi som styrelse acceptera att jobbet som VD i Sankt Kors tillsats på andra grunder än meriter eller inte? För mig är det uppenbart att styrelsen med en seriös kravspecifikation och rekryteringsprocess hade haft en annan person på väg in som VD i bolaget.

Jag har under det senaste halvåret, både innan jag kom in i styrelsen och under arbetet i den, framfört allvarlig kritik mot vad som måste beskrivas som vänskapskorruption förekommer i Sankt Kors. Kronan på verket i detta är onekligen tillsättningen av en VD utan att en professionell rekrytering görs (vilket blir väldigt uppenbart om rekryteringsfirma efteråt backar från notan, vilket ordföranden påstår), att den sker över huvudet på den tidigare styrelsen och att vi nu ska pressas att acceptera den genom att nödvändig diskussion har förhalats till sent inpå tillträdande av tjänsten.

Sankt Kors förtjänar en VD som rekryterats utifrån en seriös kravspecifikation och i konkurrens med andra. Det är en grundförutsättning för att man som VD ska kunna agera med och möta respekt från styrelse, ägare, systerbolag, Linköpingsborna, leverantörer, kunder, medarbetare och andra intressenter runt bolaget.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag styrelsen besluta:

1.     Att omedelbart avsluta anställningen av vice-VD, tillika tillträdande VD.

2.     Presidiet + 1 ledamot som styrelsen utser ges i uppdrag att inför styrelsen, för beslut innan november månads utgång, lägga fram en planering för rekrytering av ny VD.

3.     Presidiet + 1 ledamot som styrelsen utser ges i uppdrag att, i samråd med ägaren Linköpings Stadshus AB, lägga fram förslag på en interns-VD i avvaktan på att rekryteringen av en ny ordinarie VD är genomförd.

Min uppfattning är också att den här frågan bör läggas som det första ärendet på dagordningen. Det är utan tvekan den viktigaste fråga vi har att avgöra, oavsett vad man har för inställning i sakfrågan. Det vore också olyckligt om vi hamnar i tidsnöd kring att hantera utfallet av beslutet.

Jag kommer såklart, om förslaget inte vinner den övriga styrelsens gehör, att reservera mig till förmån för mitt förslag och agera för vad jag anser är det bästa för bolaget och dess ägare.

Christian Gustavsson

p.s. Jag har naturligtvis inför detta mail haft en kontakt med A-M för att ge henne återkoppling på vårt samtal, bakgrunden till mitt ställningstagande och berätta om mitt förslag till styrelsen.