Christian Gustavsson

Någonstans har Miljöpartiet ändå rätt

Mänskligheten lever över sina tillgångar. Biologisk mångfald hotas med risk för oöverblickbara konsekvenser. Om vi når klimatmålen kommer vi ändå påverkas av extremväder och stigande vattennivåer under lång tid. Muntert? Inte så värst.

Att den senaste rapporten från FN:s klimatpanel hamnat lite i skymundan har väl sina naturliga förklaringar. Den kan egentligen inte heller sägas innehålla någonting nytt. I korta ordalag är vi på väg mot en klimatmässig katastrof. Det är inte hopplöst, men hur omfattande problemen blir återstår ännu för oss att avgöra.

Du kan läsa hela krönikan här: corren.se