Christian Gustavsson

Taskig trafikplanering skadar cyklister

Det finns ingenting Linköpings politiker vill mer än att vi alla ska cykla. Det är inte svårt att förstå varför. För den som cyklar till det mesta är fördelarna många, inte minst en bättre hälsa och låga kostnader. Vinsten för samhället är än större. När fler väljer cykeln framför bilen innebär det lägre utsläpp och minskad trängsel för de som måste ta bilen.

Du kan läsa hela krönikan här: corren.se