Christian Gustavsson

Verkligheten kom ifatt när våldet eskalerade

Det är en helg i augusti 2017 och Moderaternas partistyrelse har samlats för internat på ett mysigt hotell i Trosa. Om bara ett par veckor ska partiordföranden Anna Kinberg Batra välja att avgå. Det är i sig inte viktigt för den här krönikan, mer än som tidsmarkör.

Det är partiets arbetsstämma senare samma höst som är skälet till att vi är där. Grupper med företrädare från hela landet har arbetat med förslag som nu omarbetats till propositioner av våra medarbetare. Med andra ord, det är förslag som handlar om vad vi ska gå till val på året efter och som stämmans ombud får besluta om.

Du kan läsa hela krönikan här: corren.se