Christian Gustavsson

Ungdomar kommer att drabbas hårt

Det var bakom den fnösktorra rubriken ’Lokalförändringar med anledning av minskade elevkullar’ som Elias Aguirre (S) presenterade nedläggningar bland Linköpings skolor i en sällan skådad omfattning. Med tanke på antalet inblandade hade ryktena spridit sig som en löpeld genom lärar- och föräldragrupper redan innan presentationen. 

Du kan läsa hela krönikan här: corren.se