Christian Gustavsson

Många vill se ett större, urbanare och tätare Linköping

“Staden växte med oerhörd kraft. […] Nu levde invånarna som i ett jättelikt bygge, såg med saknad och sorg över hur deras stad förvandlades. Den skulle aldrig mer bli som förr, mycket som de tyckt om skulle försvinna.”

Jag återvänder ofta till Per-Anders Fogelströms böcker. I stadserien får vi följa hur det moderna Stockholm växer fram, sett genom ögonen på Henning, Lotten och de generationer som följer. Strävan efter ett bättre liv för familjen går hand i hand med framväxten av folkhemmet.

Du kan läsa hela krönikan här: corren.se