Christian Gustavsson

Hej,
det är jag som
är Christian

OM

Jag är en civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik som arbetar som forskningsingenjör inom cyberförsvar och ledningsteknik.

Mitt arbetsliv började däremot någon helt annanstans. Det som bara skulle vara ett år av att hjälpa till över en valrörelse blev drygt 20 år med ledande roller i nationell, regional och lokal politik. Sedan kom jag ihåg att det var ingenjör jag skulle bli, så jag lämnade politiken för att börja plugga.

Studierna avslutades med mitt examensarbete på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Ämnet för mitt arbete är modellextraktionsattacker, attacker mot machine learning-modeller i syfte att stjäla dem. Det kan laddas ned här

På fritiden tycker jag om att vara aktiv utomhus med familjen. I vardagen blir det mycket cykling och löpning och på sommaren vandrar jag gärna i fjällen. Jag gillar också att sjunka ned i soffan med en bok.

Spaning på kammaren, hos Östsvenska handelskammaren. Här tillsammans med Anna Axelsson, vd för Envima, och riksdagsledamoten Johan Löfstrand.

HEJDEGÅRDSGRUPPEN AB

Genom mitt företag erbjuder jag tjänster inom omvärldsbevakning, föreläsningar, skrivande och företagsledning. 

 


Jag är i perioder också verksam som styrelseledamot och rådgivare i bolag inom skilda branscher som talangmatchning, kollektivtrafik, science parks, finansiell förvaltning och systemutveckling. Jag gillar att ge stöd åt andra, där jag framförallt kan bidra med att bygga struktur, förståelse för ekonomi samt omvärldsbevakning. 
Jag anlitas ibland också som mötesordförande, när det behövs en extern part med stor vana vid att leda ett årsmöte eller en stämma. 

Jag jobbar bara med ett begränsat antal kunder åt gången. Genom Styrelseakademien är jag certifierad som styrelsearbetare, med tilläggsutbildning för noterade bolag. Kontakta mig för en diskussion om vad jag kan tillföra din organisation.