loading...

Hejdegårdsgruppen AB

Om

Man kan säga att Hejdegårdsgruppen är bolagsformen av mig. Jag kan tillföra din organsation, företag eller styrelse teknisk kompetens, förståelse för samhällsfrågor och lång erfarenhet av att leda företag genom styrelsearbete.

Jag är i dag aktivt verksam som styrelseledamot och senior rådgivare i ett par bolag inom vitt skilda branscher, ex. teknik, kollektivtrafik, finansiell förvaltning och rekrytering.

I bakgrunden finns uppdrag som ordförande och ledamot i många bolag och organisationer, ex. Linköpings stadshus AB, Näringslivsbolaget i Linköping, Mjärdevi Science Park, Sankt Kors Fastigheter, LinköpingsExpo 2017,  Moderaternas partistyrelse, Arbetets museum, Riksförbundet Sveriges museer m.m.

Namnet kommer ur Hejdegården, den stadsdel i Linköping där jag har mitt liv.

Kontakt: christian@hgab.io