loading...

Christian Gustavsson

Civilingenjörsstudent inom teknisk fysik och elektroteknik

Profilinriktning mot datadriven analys och maskinintelligens

Styrelseledamot | Senor rådgivare | Företagare