Christian Gustavsson

Hej,
det är jag som
är Christian

OM

Jag är en snart färdig civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, men resan fram till i dag började lite tidigare än så.

Det som bara skulle vara ett år av att hjälpa till över ett val blev ett halvt arbetsliv med ledande roller i nationell, regional och lokal politik. Det blev ett studieuppehåll på ungefär 20 år. Sedan kom jag ihåg att det var ingenjör jag skulle bli, så jag lämnade politiken för att börja plugga.

Efter lite drygt fem år studier så  genomför jag nu mitt examensarbete på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Ämnet för mitt arbete är Model Extraction Attacks, attacker mot Machine Learning-modeller i syfte att stjäla dem. 

I månadsskiftet februari-mars 2024 räknar jag med att ta examen, där min master är inom datateknik. I min LinkedIn-profil ges en mer komplett bakgrund, inklusive en lista på relevanta kurser och projekt från utbildningen. 

Efter examen söker jag  arbetsmöjligheter där jag kan fördjupa mina tekniska kunskaper, samtidigt som jag också vill dra nytta av min tidigare ledarerfarenhet. Jag gillar att hantera svåra problem, att växa med uppgiften och att söka efter förbättringar. Jag är lika bekväm med algoritmer och vetenskapliga artiklar som jag är med resultat- och balansräkningar. 

På fritiden tycker jag om att vara aktiv utomhus med familjen. I vardagen blir det mycket cykling och löpning och på sommaren vandrar jag gärna i fjällen. Jag gillar också att sjunka ned i soffan med en bok.


Spaning på kammaren, hos Östsvenska handelskammaren. Här tillsammans med Anna Axelsson, vd för Envima, och riksdagsledamoten Johan Löfstrand.

HEJDEGÅRDSGRUPPEN AB

Genom mitt företag erbjuder jag tjänster inom omvärldsbevakning, skrivande och företagsledning. 

Jag är i dag verksam som styrelseledamot och rådgivare i bolag inom vitt skilda branscher, som talangmatchning, kollektivtrafik och systemutveckling. Jag gillar att ge stöd åt andra, där mina specialområden är omvärldsbevakning, förståelse för ekonomi och att bygga struktur där det behövs. Jag anlitas ibland också som mötesordförande, när det behövs en extern part med stor vana vid att leda ett årsmöte eller en stämma. 

Tidigare uppdrag inkluderar bl.a. bolag inom finansiell förvaltning, kollektivtrafik, styrelser inom Linköpings Stadshus AB-koncernen, som exempelvis Mjärdevi Science Park, samt politiska uppdrag på nationell, regional och lokal nivå. Genom Styrelseakademien är jag certifierad som styrelsearbetare, med tilläggsutbildning för noterade bolag. 

Jag jobbar bara med ett begränsat antal kunder åt gången. Kontakta mig för en diskussion om vad jag kan tillföra din organisation.